Wat is homeopathie

Hoe is homeopathie ontstaan

Samuel Hahnemann (1755-1843) is de grondlegger van de klassieke homeopathie. Hij was een Duitse arts en chemicus.

Hahnemann vertaalde een werk van de Schotse Chemicus William Cullen die de geneeskrachtige werking van kinabast beschreef bij malaria. Vervolgens nam Hahnemann zelf een aantal doses van deze kinabast in en kreeg verschijnselen die leken op die van malaria!
Door vele experimenten uit te voeren ontdekte hij dat een stof (dit kan een mineraal, plant of dierlijk product zijn) na inname bepaalde verschijnselen teweeg kan brengen. Als een zieke mens kenmerken vertoont die lijken op diezelfde verschijnselen (zoals van bijv. de kinabast), dan kan toediening van deze stof juist genezing geven. Deze stof werkt dan als prikkel voor de verstoorde levenskracht van de mens. Hahnemann noemde het ‘Similia Similibus Curentur’: Het gelijke kan het gelijksoortige genezen.

Hahnemann ontdekte door zijn experimenten dat wanneer hij de stoffen ging verdunnen en verwrijven, de genezing toch doorzette en de bijwerkingen verdwenen. Dit leidde tot het zogenaamde potentiëren van de remedies (schudden en verdunnen).

Wat is klassieke homeopathie

Klassieke homeopathie is een natuurlijke (holistische) geneeswijze. Het zelf genezend vermogen van het lichaam wordt geprikkeld. Er wordt dus  gekeken naar de totale mens. Op die manier kan de oorzaak van ziekte en kunnen klachten worden aangepakt zodat langdurige genezing wordt bevorderd.
De homeopathische geneeskunst maakt gebruik van het principe dat een stof (een mineraal, plant of dierlijk product) welke in zijn pure vorm bepaalde verschijnselen veroorzaakt, ook in staat is dergelijke verschijnselen bij zieke mensen te genezen. Een homeopathische remedie moet passend zijn bij u als persoon. Geen mens is hetzelfde.

Wat is klinische homeopathie

Hier worden geneesmiddelen vooral voorgeschreven op basis van alleen de klachten. In het geval van acute klachten, bijvoorbeeld bij sportblessures, bij ongelukken, of plotselinge ongemakken (oorpijn, blaasontsteking griep en dergelijke), kan dit vaak een versnelde genezing teweeg brengen, mits ook dan weer het meest passende middel wordt gevonden.

(Wel is het vaak raadzaam om daarnaast ook een remedie op de constitutie in te zetten, zodat de verstoring ook op een dieper niveau aangepakt kan worden).

Wat is complex homeopathie

Meerdere homeopathische middelen zijn bij elkaar in een pilletje of in druppels gedaan. Deze middelen hebben de eigenschap dat ze op bepaalde gebieden dezelfde helende werking hebben bijvoorbeeld specifiek op de keel, of op het gebied van de overgang en dergelijke. Hier wordt dus ook weer alleen naar de klacht gekeken en niet naar de hele mens. Soms is de uitwerking positief, maar meestal niet op een dieper niveau. Dergelijke middelen zijn bij de drogist verkrijgbaar.