Werkwijze

Het eerste consult

Duur:  1 tot  2 uur.

Homepathie-Apeldoorn. Omdat de homeopathische remedie zorgvuldig moet worden gekozen en helemaal op het individu wordt afgestemd, is een uitgebreid eerste consult nodig. De huidige klachten en symptomen worden besproken en ook die welke zich in het verleden hebben voorgedaan. Daarbij zijn emotionele en geestelijke reacties en gebeurtenissen belangrijk, evenals erfelijke factoren. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Graag meenemen naar het eerste consult:

–        Een lijstje met uw ziektegeschiedenis (vanaf de zwangerschap tot nu)

–        Een lijstje met welke ziektes zich in de familie hebben voorgedaan

–        Welke (reguliere) medicijnen worden gebruikt, eventuele bijsluiters meenemen.

kort na inname van de eerste remedie vraag ik u mij te e-mailen of te bellen tijdens het telefonisch spreekuur om verslag uit te brengen.

Het vervolgconsult,

Ongeveer vier weken na het eerste consult wil ik de patiënt tijdens het vervolgconsult graag weer zien om te evalueren. Dan is het meestal ook mogelijk om enigszins een prognose te geven. Daarna vinden vervolgconsulten meestal plaats na vier of zes weken of langer. Afhankelijk van hoe het genezingsproces verloopt en van de aard van de klachten. Bij kinderen verloopt het proces vaak sneller dan bij volwassenen. Maar in de tussentijd is in de meeste gevallen al wel verbetering en of verandering merkbaar.

De remedie

Nadat ik een uitgebreide analyse heb gemaakt, zoek ik de remedie uit. Deze  moet door de patiënt zelf worden besteld bij de Hahnemann apotheek. Zij vragen daarbij om een eenmalige machtiging, waarna het middel naar u wordt opgestuurd. Meestal wordt de remedie vergoed door uw zorgverzekeraar als u aanvullend verzekerd bent.

De reactie

Homeopathische remedies kunnen – als zij passend zijn bij de persoon en de kwaal – soms binnen enkele minuten effect hebben. Vooral in acute situaties wordt vaak heel snel verbetering gezien.

Veel mensen zijn bang voor een heftige beginreactie. Deze hoeft zich lang niet altijd voor te doen. Het is wel een goed teken wanneer het lichaam reageert op de homeopathische prikkels; pas dan komt er beweging. Stilstand is niet wat we beogen, beweging wel. Vaak is de reactie van korte duur en volgt daarna de verbetering. Vaak wordt alleen de verbetering gezien.

Bij chronische aandoeningen waarbij de verstoring veel langer aanwezig is, is meer tijd nodig. Gedurende de behandelperiode wordt langzamerhand verbetering ervaren. Het is dan belangrijk om net zo lang door te gaan tot de balans hersteld is en de patiënt, zoveel als mogelijk is, vrij van klachten. Daarvoor is wat geduld nodig. Iets wat er al jaren zit, kan niet in 1 dag opgelost worden. Maar u zult een klassiek homeopaat niet vaak horen zeggen: “Daar moet u maar mee leren leven”.

Meestal wordt in de kwaliteit van leven verbetering ervaren.

Mogelijkheden

Er is dus veel mogelijk met een klassiek homeopathische behandeling. Niet alleen voor lichamelijke klachten, maar ook voor emotionele en geestelijke klachten. En zowel voor chronische als acute problemen.
Om u een idee te geven van wat behandeld kan worden, enkele voorbeelden:

Bij psychische problemen:

 • angst
 • anorexia en boulimie
 • burned out
 • depressies
 • faalangst
 • hooggevoeligheid
 • rusteloosheid
 • trauma
 • verdriet
 • rouwverwerking

Bij chronische aandoeningen:

 • bronchitis en asthma
 • hooikoorts
 • hoge- en lage bloeddruk
 • recidiverende holteontstekingen (sinusitis)
 • huidproblemen
 • migraine
 • reumatische klachten
 • slapeloosheid
 • vermoeidheid

Bij acute klachten:

 • (brand) wonden
 • ontstekingen en pijn
 • allergische reactie (bijv. voedselallergie, hooikoorts)
 • blaasontsteking
 • griep
 • koorts
 • ondersteuning voor en na operaties of tandheelkundige behandelingen
 • netelroos
 • klachten na een ongeval
 • sportblessures
 • wondroos
 • ziekte van Pfeiffer (en de aanhoudende klachten er na)
 • kinkhoest

Bij vrouwen:

 • gedurende de zwangerschap
 • menstruatieproblemen
 • onvruchtbaarheid
 • overgangsklachten
 • problemen bij het vrijen
 • stemmingswisselingen
 • voor, tijdens en na de bevalling

Bij mannen

 • depressiviteit
 • erectiestoornissen
 • impotentie
 • klachten tijdens de andropauze of penopauze
 • prostaatproblemen
 • vermoeidheid
 • vroegtijdige zaadlozing
 • onvruchtbaarheid