Homeopathie en zorgverzekeraar

Homeopathie en zorgverzekeraar

Meer dan 85% van de zorgverzekeraars vergoeden (geheel of gedeeltelijk) klassieke homeopathie in hun aanvullende polissen, ingeval van behandeling door een klassiek homeopaat welke aangesloten is bij de NVKH.

In veel gevallen zijn de kosten van een homeopathische behandeling op jaarbasis redelijk tot goed gedekt.

In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar staan de voorwaarden exact vermeld. Een actueel vergoedingenoverzicht kunt u bestellen bij de Koninklijke Vereniging voor Homeopathie Nederland (KVHN) info@kvhn.nl.