Links

Homeopaat Apeldoorn | Altijd fijn om direct een link (url) te vinden dat relatie heeft met homeopathie.

De Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten is de NVKH. Om een geregistreerd lid te kunnen zijn van de NVKH moet een homeopaat aan veel eisen op het gebied van opleiding, kwaliteit van beroepsuitoefening en huisvesting voldoen. Op de site van de NVKH vindt u veel patiënteninformatie.  
Registertherapeut BCZ registratienummer: 170165R en onderhevig aan het tuchtrecht van de Stichting Complementaire Zorg
De Koninklijke Vereniging Homeopathie Nederland, KVHN wil een platvorm zijn voor haar leden.Leden krijgen kortingen op allerlei interessante producten. logo_links
Op de site van de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken NVKP vindt u alle informatie over vaccinaties.  Logo NVKP

Quasir, expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen Zorg en Welzijn.

Onafhankelijk Expertisecentrum Quasir is gespecialiseerd in klachtenbemiddeling en verbetering van cliënttevredenheid binnen de zorg en het sociaal domein.

Maar heeft u klachten, dan is het fijn als u eerst met mij daarover van gedachten wilt wisselen. Misschien kunnen wij dan tot een oplossing komen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Logo-Quasir-300x250.jpg
Homeopaten zonder grenzen is een humanitaire organisatie zonder winstoogmerk die er aan werkt om gezondheid binnen het bereik van ieder mens, maar met name de allerarmsten te bevorderen. Logo HZG
De Vereniging Verloskunde & Homeopathie, VVENH streeft naar integratie van homeopathie en verloskunde. Logo VVENH
Platform Klassieke Homeopathie in Europa. www.homeopathy-ecch.org Logo ECCoH
Veel meer nuttige links zijn te vinden op: homeopathie.pagina.nl

Stichting Zorggeschil is een erkende geschilleninstantie voor Zorg en Welzijn waarin vier zorgpartijen hun krachten hebben gebundeld: Zorgthuisnl, Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg (NCZ), Vereniging Zorgklant Nederland (VZN) en Quasir (Expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen Zorg en Welzijn).

Ellen ten Have Klassiek homeopaat is aangesloten bij Stichting Zorggeschil, een door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende geschilleninstantie die zich richt op zorgverleners in de eerstelijnszorg, de verpleegzorg, de verzorgingszorg, de thuiszorg en de geestelijke gezondheidszorg.